CR Réunion d’informations du 09 novembre 2020 CA AIX